Skip to content

Kvalitetspolicyn

Logo

 

Företaget grundades 2007 och är verksamt inom tillverkning av hisskomponenter och andra detaljer.

Vi sätter värde på:

KVALITET

som säkras av kompetenta anställda, noga utvalda leverantörer och råvaror, högteknologiska maskiner och välfungerade processledning, tillsammans med kontinuerlig förbättring av tillverkningsprocessen.

LEVERANSSÄKERHET

är en viktig faktor för våra kunder, därför är vi noga med val av samarbetspartners (dvs leverantörer) och kontinuerlig styrning av tillverkningsprocesser där kunder underrättas om minsta förseningar.

PRODUKTUTVECKLING

Vi besöker regelbundet olika mässor för att hålla oss uppdaterade om nya bearbetningstekniker och utvecklingstrender och vi strävar efter att tillämpa ännu mer moderna tillverkningslösningar på vårt företag. I samarbete med kunder förbättrar vi funktionaliteten av egna produkter och utarbetar nya lösningar för att tillfredsställa marknadens behov.

KUNDNÖJDHET

Vi mäter kundnöjdhet och välkomnar kundernas förslag om hur vi kan förbättra våra tjänster och produkter.

KONTINUERLIG UTVECKLING

Vi har satt upp specifika mål, mäter uppfyllelsen av dessa och strävar ständigt efter att förbättra ledningssystemet.

Kvalitetspolicyn av HME har godkänts av VD René Reimer den 22 maj 2013

9001-14001-ENG
9001-14001-EST