Skip to content

Om oss

HME grundades 2007 med syfte att tillhandahålla tjänster med hög kvalitet inom mekanikbranschen, från kundens idé till vårt utförande. Under det första verksamhetsåret inleddes tillverkning av diverse pumpdetaljer av rostfritt stål på en yta på 940m2. Dessutom förbereddes flyttning av tillverkning av diverse hissdetaljer från Sverige till Estland. Processen slutfördes 2008. 2009 kompletterade företaget sin utrustning och inledde aktivt arbete för att hitta nya kunder. 2010 köpte vi en ny CNC-svarvanläggning och flyttade till nya produktionslokaler på 2200m2 i Tallinn, Paneeli tn. 2B. 2011 utförde vi ytterligare planerade investeringar i utrustning för att betydligt öka vår produktionskapacitet och minska ordertider. Sedan dess har HME 12 CNC-maskiner och olika manuella maskiner.

Kundbasen är idag fördelad mellan Estland, Finland, Sverige och Tyskland.

Under perioden 2012-2013 var våra främsta målsättningar installation av förvärvade maskiner, förbättring av produktionsverksamheten och införande av ett kvalitetssystem. Sedan 2013 är vårt ledningssystem certifierat enligt ISO 9001:2008 vilket bekräftas av Bureau Veritas.

Målsättningen av HME är att kontinuerligt säkra kvaliteten och leveranssäkerheten för våra befintliga och framtida kunder. Detta sker i samarbete med våra kapabla kunder och genom HME:s ständiga utveckling och förbättring.