Skip to content

Hissmekano Estonia OÜ kvaliteedi– ja keskkonnapoliitika

Logo

Meie ettevõte on asutatud 2007. aastal ja tegevusalaks on lifti komponentide ja muude detailide valmistamine.

Meie jaoks on oluline:

KVALITEET

mille tagavad pädevad töötajad, hoolikalt valitud tarnijad ja toormaterjal, kõrgtehnoloogilised seadmed ning toimiv protsessijuhtimine, koos pideva tootmisprotsessi parendamisega.

TARNEKINDLUS

meie klientide jaoks on tarnekindlus üheks oluliseks teguriks, sellest lähtuvalt valime hoolikalt oma koostööpartnerid ehk tarnijad ning katkematu tootmisprotsesside ohje, koos kohese klientide teavitamisega väiksemateski viivitustest.

TOOTEARENDUS

Külastame regulaarselt messe uute töötlemistehnoloogiate ja arengusuundade tutvumise eesmärgil ning püüame rakendada oma ettevõttes kaasaegsemaid tootmislahendusi. Täiendame koostöös klientidega omatoodete funktsionaalsust ning töötame välja uusi lahendusi rahuldamaks turu vajadusi.

TELLIJA RAHULOLU

Mõõdame kliendi rahulolu, mille raames ootama ka klientidelt ettepanekuid oma teenuse ja toodete parendamiseks.

KESKKOND

Määratleme oma ettevõttes keskkonnaaspektid, mis võivad mõjutada keskkonda ning teostame vajalikke tegevusi keskkonnamõjude ohjamiseks ja minimiseerimiseks.

KOHUSTUMUS

Seadmeid, mõõtevahedeid ja tootmishoonet kontrollitakse regulaarselt ning need vastavad tehnilistele normidele ja standardi nõuetele. Sorteerime jäätmeid ja võtame osa jäätmeringlusest ning juurutame energiatõhusaid töövõtteid.

PIDEV ARENG

Oleme püstitanud omale eesmärgid ja mõõdame nende täitmist ning püüame pidevalt parendada juhtimissüsteemi.

Hissmekano Estonia OÜ kvaliteedipoliitika on kinnitatud tegevjuhi René Reimer poolt 29.05.2019

9001-14001-ENG
9001-14001-EST