Skip to content

Hissmekano Estonia OÜ kvaliteedipoliitika

Logo
 
Meie ettevõte on asutatud 2007. aastal ja tegevusalaks on lifti komponentide ja muude detailide valmistamine.
 
Meie jaoks on oluline:

KVALITEET

mille tagavad pädevad töötajad, hoolikalt valitud tarnijad ja toormaterjal, kõrgtehnoloogilised seadmed ning toimiv protsessijuhtimine, koos pideva tootmisprotsessi parendamisega.

TARNEKINDLUS

meie klientide jaoks on tarnekindlus üheks oluliseks teguriks, sellest lähtuvalt valime hoolikalt oma koostööpartnerid ehk tarnijad ning katkematu tootmisprotsesside ohje, koos kohese klientide teavitamisega väiksematestki viivitustest.

TOOTEARENDUS

Külastame regulaarselt messe uute töötlemistehnoloogiate ja arengusuundade tutvumise eesmärgil ning püüame rakendada oma ettevõttes kaasaegsemaid tootmislahendusi. Täiendame koostöös klientidega omatoodete funktsionaalsust ning töötame välja uusi lahendusi rahuldamaks turu vajadusi.

TELLIJA RAHULOLU

Mõõdame kliendi rahulolu, mille raames ootame ka klientidelt ettepanekuid oma teenuste ja toodete parendamiseks.

PIDEV ARENG

Oleme püstitanud omale eesmärgid ja mõõdame nende täitmist ning püüame pidevalt parendada juhtimissüsteemi.

 
Hissmekano Estonia OÜ kvaliteedipoliitika on kinnitatud tegevjuhi René Reimer poolt 01.06.2016