Skip to content

Investering

25.11.2013

Vi har investerat i en ny CNC-fräsanläggning av Doosan för att garantera våra kunder ännu bättre och snabbare utförande av order. Anläggningen kommer att startas i december 2013.

Certifiering

07.2013

Certifiering av företaget av Bureau Veritas slutfördes den 25 juni 2013. Företagets ledningssystem uppfyller kraven enligt standard ISO 9001:2008

ISO9001-1

Medlemskap

05.2013

Sedan den 16 maj 2013 är HME medlem i Estlands handels- och industrikammare.

Investering

02.2013

HME har beslutat att investera i en CMM-mätmaskin för mätning av kundernas detaljer som kräver hög precision och för upprättande av interna mätrapporter. Detta möjliggör oss att försäkra oss om mätresultatens korrekthet och garantera att detaljer stämmer överens med respektive teknisk dokumentation.


Kvalitet

03.2013

HME har inlett processen för införande av ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008. Syftet med detta är att förbättra produktionsledning och garantera kunden ett högkvalitativt resultat med optimal insats. Vi har satt upp ett mål att bli certifierade under sommaren 2013.

Investering

12.2012

HME har beslutat att investera i en ny svarvanläggning med materialinmatare för att ytterligare höja kundnöjdheten genom kortare leveranstider. Den nya maskinen levereras under april-maj 2013.

Om slipning

10.2011

Nu erbjuder HME möjligheten till rundslipning av metalldetaljer som underleverans. Vi erbjuder olika slipmaskiner från innerslipmaskiner till centerlösa slipmaskiner. Partivolymer upp till 20000 detaljer per månad.
Vi är alltid beredda att svara på Dina frågor om vår slipningskapacitet.

Om metallbearbetning

08.2010

Vi har flyttat till nya lokaler på Paneeli tn. 2B i Tallinn. De nya, moderna lokalerna är lämpligare för metallbearbetning och försäkrar bättre tillverkningsförhållanden för vår personal. Den nya byggnaden och den professionella personalen tillsammans med omfattande tekniska möjligheter möjliggör oss att utföra Dina idéer på ett särskilt flexibelt sätt. Nu har företaget totalt 2100m2 produktionsyta för metallbearbetning. Vi välkomnar alla våra befintliga och nya kunder att se vår byggnad och våra möjligheter till metallbearbetning – från idén till en invecklad sammanställning.