Skip to content

Investering

01.06.2018

Vår nya investering, en CNC-svarv av DGM-Mori med 3 meters matare, har nu blivit levererad. Installationsarbeten för maskinerna pågår.